Staff of Regional Office Jaipur
 
S.No. Name of the Officials Designation Phone / Mobile No
1 Sh. B. L. Morodia Deputy Commissioner 0141-2378465, 09414055030
2 Sh. M.P. Singh Assistant Commissioner 0141-2375110, 09414484336
3 Sh. B.S. Pattnaik Assistant Commissioner 07978880121, 0141-2375110
4 Sh. SAMRAT MAHADEV TEMBHURNEKAR Assistant Commissioner 09425139090, 0141-2375110
5 Sh. M. S. Choudhary Assistant Commissioner 0141-2375110, 7568627722
6 Shri Ram Jit Assistant Commissioner (Admn) 0141-2379750, 09417839662
7 Sh Rakesh Khanna Section Officer  0141-2375110
8 Sh V.T. Jadhav Section Officer  0141-2375110, 09890078458
9 Sh S S Rajawat Sectino Officer (Admn) 0141-2379750
10 Sh. Hansraj Nagar Junior Engineer 0141-2375110
11 Sh. Anil Sharma Audit Assistant 0141-2375110
12 Sh. G.L. Meena Audit Assistant 0141-2375110
13 Ms. Kamal Audit Assistant 0141-2375110
14 Sh. S.L. Mourya Assistant 0141-2375110
15 Sh. K.C. Meena Assistant 0141-2375110
16 Sh. H. K. Jethani Computer Operator 0141-2375110
17 Sh. Archana Bhalla Stenographer 0141-2375110
18 Sh. Akhilesh Pal  UDC 0141-2375110
19 Sh. Harish Gurbani UDC 0141-2375110
20 Sh. Suresh Chandra Stenographer 0141-2375110
21 Sh. Shankar Lal Verma L.D.C. 0141-2375110
22 Sh. Rajesh K. Prajapat L.D.C. 0141-2375110,9252872209
23 Sh. Mahendra Janwani L.D.C. 0141-2375110
24 Sh. Mahendra Sen L.D.C. 0141-2375110
25 Sh. Yogesh Sain L.D.C. 0141-2375110
26 Sh. B.R. Nyol Gestetnor Operator 0141-2375110
27 Sh. Pratap Singh  Group 'C' 0141-2375110
28 Sh. Badri Narayan Meena Group 'C' 0141-2375110
29 Sh. Hazari Lal Group 'C' 0141-2375110
30 Sh. Brij Mohan Sharma Group 'C' 0141-2375110
31 Sh. Badri Gurjar Chowkidar 0141-2375110
32 Sh. G.R. Dabodiya Sweeper 0141-2375110
 
 

All Right Reserved to Navodaya Vidyalaya Samiti Jaipur