STAFF MEMBERS OF REGIONAL OFFICE JAIPUR
 
S.No. Name of the Officials Designation Phone / Mobile No  
1 Sh. G. Arumugam Deputy Commissioner 0141-2378465, 09868252576  
2 Sh. P. Ravi Kumar Assistant Commissioner 0141-2375110, 09414052837  
3 Sh. P. S. Sardar Assistant Commissioner 07769083538, 0141-2375110  
4 Sh. SAMRAT MAHADEV TEMBHURNEKAR Assistant Commissioner 09425139090, 0141-2375110  
5 Sh Rakesh Khanna Section Officer  0141-2375110  
6 Sh V.T. Jadhav Section Officer  0141-2375110, 09890078458  
7 Sh S S Rajawat Sectino Officer (Admn) 0141-2379750  
8 Sh. Hansraj Nagar Junior Engineer 0141-2375110  
9 Sh. Anil Sharma Audit Assistant 0141-2375110  
10 Sh. G.L. Meena Audit Assistant 0141-2375110  
11 Ms. Kamal Audit Assistant 0141-2375110  
12 Sh. S.L. Mourya Assistant 0141-2375110  
13 Sh. K.C. Meena Assistant 0141-2375110  
14 Sh. H. K. Jethani Computer Operator 0141-2375110  
15 Sh. Archana Bhalla Stenographer 0141-2375110  
16 Sh. Akhilesh Pal  UDC 0141-2375110  
17 Sh. Harish Gurbani UDC 0141-2375110  
18 Sh. Suresh Chandra Stenographer 0141-2375110  
19 Sh. Shankar Lal Verma L.D.C. 0141-2375110  
20 Sh. Rajesh K. Prajapat L.D.C. 0141-2375110,9252872209  
21 Sh. Mahendra Janwani L.D.C. 0141-2375110  
22 Sh. Mahendra Sen L.D.C. 0141-2375110  
23 Sh. Yogesh Sain L.D.C. 0141-2375110  
24 Sh. B.R. Nyol Gestetnor Operator 0141-2375110  
25 Sh. Pratap Singh  Group 'C' 0141-2375110  
26 Sh. Badri Narayan Meena Group 'C' 0141-2375110  
27 Sh. Hazari Lal Group 'C' 0141-2375110  
28 Sh. Brij Mohan Sharma Group 'C' 0141-2375110  
29 Sh. Badri Gurjar Chowkidar 0141-2375110  
30 Sh. G.R. Dabodiya Sweeper 0141-2375110  
         
All Right Reserved to Navodaya Vidyalaya Samiti Jaipur