Staff of Regional Office Jaipur
 
S.No. Name of the Officials Designation Phone / Mobile No
  Sh. P. Ravi Kumar Deputy Commissioner I/c 0141-2375110, 09414052837
  Sh. P. S. Sardar Assistant Commissioner 07769083538, 0141-2375110
  Sh. SAMRAT MAHADEV TEMBHURNEKAR Assistant Commissioner 09425139090, 0141-2375110
  Sh Rakesh Khanna Section Officer  0141-2375110
  Sh V.T. Jadhav Section Officer  0141-2375110, 09890078458
  Sh. Hansraj Nagar Junior Engineer 0141-2375110
  Sh. Anil Sharma Audit Assistant 0141-2375110
  Sh. G.L. Meena Audit Assistant 0141-2375110
  Ms. Kamal Audit Assistant 0141-2375110
  Sh. S.L. Mourya Assistant 0141-2375110
  Sh. K.C. Meena Assistant 0141-2375110
  Sh. H. K. Jethani Computer Operator 0141-2375110
  Sh. Archana Bhalla Stenographer 0141-2375110
  Sh. Akhilesh Pal  UDC 0141-2375110
  Sh. Harish Gurbani UDC 0141-2375110
  Sh. Suresh Chandra Stenographer 0141-2375110
  Sh. Shankar Lal Verma L.D.C. 0141-2375110
  Sh. Rajesh K. Prajapat L.D.C. 0141-2375110,9252872209
  Sh. Mahendra Janwani L.D.C. 0141-2375110
  Sh. Mahendra Sen L.D.C. 0141-2375110
  Sh. Yogesh Sain L.D.C. 0141-2375110
  Sh. B.R. Nyol Gestetnor Operator 0141-2375110
  Sh. Pratap Singh  Group 'C' 0141-2375110
  Sh. Badri Narayan Meena Group 'C' 0141-2375110
  Sh. Hazari Lal Group 'C' 0141-2375110
  Sh. Brij Mohan Sharma Group 'C' 0141-2375110
  Sh. Badri Gurjar Chowkidar 0141-2375110
  Sh. G.R. Dabodiya Sweeper 0141-2375110
 
 

All Right Reserved to Navodaya Vidyalaya Samiti Jaipur